Schneiderelectric
21.08.2015.

Automatski osigurač

Automatski osigurači ... ako niste znali princip rada kao ni kako izgleda unutrašnjost i iz koliko delova je sastavljen automatski osigurač evo prilike da saznate

Automatski osigurač (prekidač) je samostalni električni prekidač, konstruisan da zaštiti električnu mrežu od oštećenja izazvanih preopterećenjem strujom ili strujom kratkog spoja. Za razliku od osigurača koji posle obavljanja svoje funkcije više nije sposoban za rad i mora se zameniti novim, automatski osigurač (prekidač) se može ponovo vratiti u rad (ručno ili automatski). Automatski osigurači (prekidači) se proizvode u raznim veličinama, od malih kućnih, koji štite kućnu instalaciju, do velikih prekidača namenjenim za zaštitu visoko-naponskih vodova celih gradova.
Prvobitni automatski osigurač (prekidač) je opisao Edison 1879. s patentnom prijavom , iako su njegovi komercijalni sistemi distribucije električne energije koristili obične osigurače .
Svi automatski osigurači (prekidači) imaju zajednički princip rada u svom funkcionisanju, mada se mogu veoma razlikovati zavisno od napona i struje koji prekidaju.
Automatski osigurač (prekidač) mora da detektuje uslove za prekidanje strujnog kruga. U nisko naponskoj mreži ovo je uobičajeno urađeno u samom prekidaču. Automatski osigurač (prekidač) za velike struje ili za velike napone, uobičajeno su upravljani uređajem koji vrši otkrivanje situacija u kojima će delovati automatski osigurač.
Čim je otkrivena greška, kontakti prekidača se moraju otvoriti da bi prekinuli kolo; za odvajanje kontakata se koristi neki vid mehaničke energije (sabijena opruga ili sabijeni vazduh).
Kontakti automatskog osigurača (prekidača) moraju podnositi tokove struje bez velikog grejanja, a takođe moraju i podnositi visoku temperaturu koja nastaje tokom razdvajanja kontakata od voltinog luka. Kontakti su napravljeni od bakra ili bakrenih legura, legura srebra i drugih materijala. Radni vek kontakata je ograničen usled trošenja tokom rada od samog voltnog luka. Mali automatski osigurači ( prekidači), posle kvara na kontaktima se moraju celi zameniti, dok veliki visoko-naponski prekidači imaju mogućnost zamene samo kontakata.
Kada se prekida strujni krug, na mestu prekida stvara se električni luk (takozvani Voltin luk, po Alessandru Volti). Pojava ovog luka se mora odigrati u zatvorenom prostoru, zatim ga hladiti i ugasiti u kontrolisanim uslovima, tako da novonastali razmak između kontakata može izdržati napon na krajevima kontakata bez ponovnog uspostavljanja električnog luka. Prekidači koriste vakuum, vazduh, inertne plinove i ulje kao medijum u kome se pojava električnog luka događa. Različite tehnike se koriste za gašenje luka:

Izduživanje luka
Pojačano hlađenje
Raspodela u komorama na više malih lukova
Povezivanje kondenzatora u paralelu s kontaktima (u kolima jednosmerne struje)
Kada se otklone kvarovi koji su izazvali aktiviranje automatskog osigurača, kontakti moraju biti zatvoreni da bi se ponovno uspostavilo električno kolo.

Niskonaponski (napona manjeg od 1000 V AC) automatski osigurači (prekidači) se koriste najčešće u domaćinstvima, kao iu poslovnim i industrijskim instalacijama, uključujući:
MAP (Minijaturni automatski prekidači) -; deklarisna struja ne veća od 100 A. Karakteristika okidanja se ne može menjati. Rad baziran na temperaturnoj ili temperaturno. magnetnoj promeni.
PMAP (Posebno modelirani automatski prekidač) - deklarisane struje veće od 1000 A. Rad baziran na temperaturnoj ili temperaturno-magnetnoj promeni. Može se podešavati struja okidanja.
Niskonaponski prekidači mogu se ugrađivati u NN ormare.
Osobine NN automatskih osigurača (prekidača) deklarisane su medjunarodnim standardom IEC 947. Ovi prekidači se ugrađuju u ormare koji imaju izvlačeće fioke, koje dopuštaju zamenu i prepovezivanje, bez rastavljanja celog uređaja.

Veliki niskonaponski (NN) prekidači u modeliranim kućištima, mogu imati upravljanje električnim motorima. Ovo im dopušta da budu upravljani daljinskom komandom. Oni mogu činiti deo spojnog prekidača u sistemima podrške (to je onaj prekidač koji se uključuje u slučaju nestanka glavnog napajanja, recimo između agregata i mreže u bolnicama, ili spojni prekidač između dve mreže odgovarajućeg napona, kada se vrši selektivno isključenje određenog dela mreža a napajanje preko drugog dela).
Niskonaponski prekidači se mogu koristiti i u kolima jednosmerne struje. Mada se za primenu u jednosmernim kolima koriste posebni prekidači, jer luk koji se formira u kolu jednosmerne struje, ne menja smer, kao u naizmeničnim kolima.
Automatski osigurač (prekidač), nazivne struje 16 A, je najčešće ugrađivani automatski prekidač u kućnim instalacijama .

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Slični članci

23.
Jul.
2020.
Schneiderelectric
Mureva Styl objedinjuje jednostavnost ugradnje, inovacije i dizajn koji je robustan a ipak moderan i jedinstven
23.
Jul.
2020.
Schneiderelectric
Linija Easy Styl na prelep način spaja formu i funkcionalnost, pružajući kvalitetna rešenja za svačiji ukus po neverovatno pristupačnoj ceni
01.
Feb.
2020.
Schneiderelectric
Potrebne su vam kutije u koje možete spakovati više od šest modularnih elemenata...dosadilo vam je da razvlačite produžne kablove iza police za...