facebook pixel
X

Uspešno!

Proizvod je dodat u korpu!
U gornjem desnom uglu web sajta možeš videti broj proizvoda u korpi.

Nastavi kupovinu Završi kupovinu

NAJPRODAVANIJE

470.00 RSD
Slika se može razlikovati od orginala
1,284.00 RSD
Slika se može razlikovati od orginala
644.00 RSD
Slika se može razlikovati od orginala
Vreme u Beogradu
Kursna lista

Politika privatnosti

Razo d.o.o poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Razo d.o.o neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja razoelektro.com

Razo d.o.o nikada neće insistirati na registraciji, sakupljanju i korišćenju podataka o maloletnim licima. Razo d.o.o se ne može smatrati odgovornim ukoliko maloletna lica ipak upotrebljavaju sajt i registruju se na njemu sa lažnim podacima.

Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi dobrovoljni kontakt od strane korisnika, uključujući sve multimedijalne i druge materijale poslate na razoelektro.com  preko elektronske pošte ili na bilo koji drugi način se neće smatrati poverljivim. Ovakvi materijali se dalje mogu koristiti bez ograničenja, na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Korisnik se obavezuje da na sve materijale koje šalje na razoelektro.com polaže autorska prava, te da njima ne ugrožava privatnost ili prava drugih lica/korisnika.

Razo d.o.o se obavezuje da će sve materijale dobijene od strane korisnika, tretirati sa strogom diskrecijom, te da ih ni pod kojim uslovima neće davati na uvid trećoj strani u obliku koji na bilo koji način može da se poveže sa identitetom korisnika.

Razo d.o.o zadržava pravo da, u skladu sa zakonom, a bez znanja i obaveštanja korisnika, prikuplja određene podatke o korisnicima, dobijene tokom korišćenja razoelektro.com. To su isključivo: podaci o računaru ili drugom pristupnom uređaju, geografskoj lokaciji, kao i podaci o Internet provajderu. Ove podatke ćemo koristiti isključivo da poboljšamo sadržaj i dodatno ga usmerimo i prilagodimo svojim korisnicima.

Korisnici procesom registracije daju saglasnost da ih Razo d.o.o obaveštava o novostima, akcijama i drugim dešavanjima za koja smatra da mogu biti interesantni korisniku.Razo d.o.o se obavezuje da svakom korisniku obezbedi mogućnost da se lako i jednostavno ogradi (odjavi) od daljih obaveštenja tog tipa.